Цени и условия за корпоративно обучение

LENYKA – езикова школа за курсове по испански език Ви дава възможност да подготвите своя екип по индивидуална програма изготвена и съобразена с нуждите и бранша на Вашата компания.

Курсовете могат да се провеждат в учебния център на LENYKA или в офис на клиента, като това се отразява на цената на учебен час. Посочените цени са валидни за групи от 1 до 6 човека при съответния минимален брой часове общо и за едно посещение.

Заплащането се извършва до 2 дни след подписване на договор за корпоративно обучение по банков път.


Условие Цена за учебен час (лв) Минимум брой часове общо Минимум брой часове на посещение
Провеждане на курса в учебния център на LENYKA 20 30 3
Провеждане на курса в офис на клиента 25 30 3