Система на обучение за курсове по испански език в LENYKA

Основана преди повече от десет години, Специализираната школа за преподаване на испански език «LENYKA» е подготвила успешно стотици по-млади и по-възрастни курсисти.

 

Осъзнала благодарение на дългогодишния си преподавателски опит, че системите за преподаване на испански език, създадени от испански автори и предназначени за чужденци, живеещи в Испания, които желаят да усвоят или да усъвършенстват езика, не функционират ефикасно извън страната, основателката на езикова школа по испански език, LENYKA, Елена Конджова (израснала в Мадрид и с над 20 годишен опит в обучението по испански език) решава да публикува своя, доказан от стотици доволни курсисти, успешен метод, подходящ за преподаване на испански език на българи. Така се ражда учебникът MI AMOR, EL ESPAÑOL, който предлага нова образователна програма.

 

 

С балансираната си методология новият учебник успява да развие до съвършенство четирите езикови умения (устно и писмено изразяване, разбиране при четене и разбиране при слушане, всяко едно от които, от своя страна, включва комплекс от микроумения) и осигурява бързото напредване на обучаемите. Учебникът провокира разсъждения във връзка с функционирането на езика и на граматичните структури. Съдържа също така многобройни, забавни и приятни диалози, които включват разнообразни езикови модели и позволяват да се реализира успешно практиката на двустранната комуникация между участниците в разговора. Учебникът предлага разнообразни упражнения, предвидени за индивидуална работа вкъщи, което принуждава обучаемите да се подготвят всекидневно, а не само по време на занятия в школата. MI AMOR, EL ESPAÑOL предлага на курсистите богат и полезен набор от думи, принадлежащи на различни области: цветове, храна, числителни, всекидневни дейности, части на човешкото тяло, дни, месеци, години, семейство, облекло, времето, часовете, годишните времена, посоките на света и т.н.

 

Проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева